חלון לתקשורת

מתחיל כאן

תרגיל המחמאות בסדנה

:שלב ראשון

           בונים חוסן אישי לחיזוק הילד על ידי כתיבת 5 מחמאות על הילד

:שלב שני

           בונים חוסן קבוצתי לתרגל את הכוח שיש לקבוצה, אפילו שני ילדים ככוח של קבוצה​

כל ילד כותב מי מהילדים מחזקים אותו, מי מהילדים יעמודו לצידו

להעלות מהתת מודעות למודעות את הכוח שיש לקבוצה מול אלימות ברשת ובכלל